Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, trizianichole20. Ito rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao na gumawa at pumili, kung kaya’t ang kilos-loob ang siyang ugat ng mapanagutang kilos. Slogan tungkol sa epekto/kahalagan ng … SHARE THE AWESOMENESS. Make an Impact. Panuto Basahin at unawain ang sitwasyon na nakasaad at tukuying ang mga kilos from FILIPINO 10 at Regional Science High School for Region 1 Ang pagpili ng damit na babagay sa iyo. Nagbigay ng pakahulugan sa pananagutan. Johann. Kadalasan, kapag napapahamak ang isang tinedyer nakagawa ng hindi inaasahan, ang tanging … Halimbawa: Pagpili ng kursong kukunin sa kolehiyo. Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan. Ang iyong kilos-loob ay malayang magnais o hindi magnais na sundin o kaya balewalain ang babala. Religion, 28.10.2019 23:29. Sign up for free to create engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon. GAWAIN 8 Mga Kilos at Gawain ng Tao Isip Kilos- loob Mapanagutang Kilos Paliwanag 1. Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. Correct answers: 1 question: Mahalagang konsepto tungkol sa isip at kilos loob. 22. Samantalang ang mapanagutang kilos ay ang paggamit ng isip at kilos - loob ng tama. Makataong Kilos (Human Act) Kilos na isinasagawa ng tao nang may kaalaman, malaya at kusa. Kilos ng Tao (Act of Man) Magbigay ng mga kilos na LIKAS sa tao at di na ginagamitan ng ISIP at KILOS-LOOB. ang kilos-loob ay umaasa sa ibinibigay na impormasyon ng isip. Wala akong natutuhan sa aralin dahil sa aming guro.” 14. Make an Impact. Nanaisin niya marahil ang MAG-ARAL NA LAMANG O MAGDOTA magpiknik na lamang sa dalampasigan, lumipat ng ibang … Religion, 28.10.2019 14:45. Lipio "Ang kalayaan ay hindi sariling kalayaan … Mga Kilos at Gawain ng Tao Isip Kilos-loob Mapanagutang kilos Paliwanag 1. ito rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao na gumawa at pumili, kung kaya’t ang kilos-loob ang siyang ugat ng mapanagutang kilos. pagsauli ng sobrang sukli sa tindera sa palengke _3. MODYUL 4ANG MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN"Napaka-boring naman sa klase, wala akong natutuhan sa aralin dahil sa aming guro. Education. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 16:29. Bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga kilos na ginagawa? walang kusang loob at kung ito ay mapanagutang kilos. ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip at kilos loob kaya’t may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Lagyan ng tsek (/) kung ang kilos ay ginamitan ng isip, kilos-bob, at mapanagutan, at ekis naman (X) kung hindi. WALANG ANUMANG PUWERSA SA LABAS NG TAO ANG MAAARING MAGTAKDA NITO PARA SA KANIYA.NANGANGAHULUGAN LAMANG NA ANG "REMOTE CONTROL" NG KANIYANG BUHAY AY HAWAK NG SARILI NIYANG KAMAY, SIYA ANG PUMIPILI NG ESTASYON NG GAWAIN NA KANIYANG NAIS GAWIN,SAPAGKAT ANG KAPANGYARIHAN NG KILOS-LOOB AY HINDI MAAARING IBIGAY SA … Answer. 8 CO_Q2_ESP 10_ Modyul 1 Pagyamanin GAWAIN 3: Pagsusuri - Makataong Kilos: Pagkukusa o di-pagkukusa Panuto: Suriing mabuti ang pangyayaring … Ang kilos loob ay ang pansariling desisyon mo na ginagawa at kung paano mo ito gagawin. Ang kamangmangan ay isang elemento ng makataong kilos na tumutukoy sa kawalan ng kaalaman na dapat taglay na sa tao. Ito rin ay ang sapilitan pagsagawa ng kilos. Proyekto sa Edukasyon sa Pagpapakatao 10. Religion, 28.10.2019 22:29. Pagsauli ng sobrang sukli sa tindera sa palengke Nagsauli ng mga proyekto ang guro ni Abdullah sa kanilang klase. Nakasalalay sa tao ang pagsaliksik at pag-alam kung alin ang higit na mabuti upang ito ang kanyang piliing gawin. Ang mga sumusunod ang palatandaan ng mapanagutang paggamit ng kalayaan maliban sa: a. Nakahandang harapin ang anomang kahihinatnan ng mga pagpapasya b. Naisasaalang-alang ang kabutihang pansarili at kabutihang panlahat c. Hindi sumasalungat ang kilos sa likas na batas moral d. Naibabatay ang pagkilos sa kahihinatnan nito 3. DI KUSANG-LOOB - kilos na isinasagawa nang may kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon. Sakaling nagpasya ang kilos-loob na sundin ang sinasabi ng babala, Malaya nitong tukuyin kung ano ang nanaising gawin bilang kapalit sa planong PAKIKIPAGRELASYON. Paano magiging mapanagutan ang isang tao sa kaniyang kilos? Ang kilos-loob ay umaasa sa ibinibigay na impormasyon ng isip. isip, mapanagutang kilos, Answers: 2 Show answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. Bilang tao na pinakadakila sa lahat ng nilikha ikaw ay nagtataglay ng karunungan na hindi ipinagkaloob sa ibang nilikha. Answers: 1 See answers Another question on Religion. Answer. Mga Kilos at Gawain ng Tao Isip Kilos- loob Mapanagutang kilos Paliwanag 1. ... Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan “Galit ako sa kaibigan ko, nagsinungaling siya sa akin kaya sira na ang araw ko dahil sa kanya!” “Napakaboring naman sa klase! Narinig mo na ba ang mga … Ang tamang paggamit ng isip at kilos-loob sa pamamagitan ng at para ang tao ay makakagawa ng tamang . Kahulugan ng kilos-loob? Paano magiging mapanagutan ang isang tao sa kaniyang piniling kilos? Search for other answers . Nakasalalay sa tao ang pagsaliksik at pag-alam kung alin ang higit na mabuti upang ito ang kanyang piliing gawin. What is the second tallest mountain after mount everest? panuto: basahin at unawaing mabuti ang bawat aytem. Filipino, 21.01.2021 10:55 camillebalajadia. … Naiimpluwensyahan ng isip ang kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. Ang masidhing damdamin ay ang pagkawala ng gana ng isang tao sa parehong isip at damdamin. #EdukasyonSaPagpapakatao #PananagutanSaKalayaan _abc cc embed * Powtoon is not liable for any 3rd party content used. Samakatwid ang isip at kilos-loob, tulad ng katawan, ay kailangang sanayin at linangin upang magampanan ng mga ito ang kani-kanyang layunin. Ang mga pagsubok na iyan ay nakatutulong upang magkaroon ka ng katatagan ng loob na iyong sandata sa pagharap sa bawat hamon ng buhay. Answers: 1 See answers Another question on Religion. Ang takot ay ang pagkabagabag ng parehong isip at damdamin ng tao … Paghikab ng malakas na hindi tinatakpan ang bibig 4. Santo Tomas de Aquino "Ang kalayaan angkatangian ng kilos loob na itakda ng tao ang kan=g kilos" Kalayaan. STUDY. Ayon kay Sto. It is the responsibility of each user to comply with … Ito rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao na gumawa at pumili, kung kaya’t ang kilos-loob ang siyang ugat ng mapanagutang kilos. Give me a thing that connects with the statement "here but not yet" Answers: 2. Ang mga ordinaryong kilos ng tao ay naapektuhan, kasali na ang papel nila sa parehong isip, gawa, at kilos-loob. naiimpluwensyahan ng isip ang kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. Mga Kilos at Gawain ng Tao Kusang Loob Di Kusang Loob Walang Kusang Loob Mapa-nagutan Hindi Mapana-gutan 1.Pagsigaw dahil sa pagkagulat sa paputok 2.Pagtuturo ng guro sa kaniyang klase nang handa at may pagnanais na … … Wala akong natutunan sa aralin dahil sa aming guro???? How can we relate prophet daniel in our life right now? Nang makita niya ang kaniyang mataas na marka ay bigla siyang napayakap ng hindi sinasadya sa kaniyang … Answers: 3. Religion, 14.11.2019 15:29. Ito ay likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang tao at hindi ginagampanan ng isip at kilos loob HAL : paghinga, pagtibok ng puso, pagkurap ng mata, paghikab at iba pa. 3. Ang kilos-loob ay umaasa sa ibinibigay na impormasyon ng isip. paghikab ng malakas na hindi tinatakpan ang bibig _4. Sa pamamagitan ng kilos-loob, maaaring piliin ng tao na gawin ang mabuti. ipaliwanag. Ang karunungang ito ay magagamit sa pagbuo ng mabuting pasya upang mapaunlad ang sarili, ang kapwa at ng lipunan. kahit ang masasamang tao ay … Pagdala ng drayber ng taxi sa ospital sa kaniyang matandang pasahero na inatake sa puso 2. 4. 1.affection2.philia3.Eros4.agape... 2 more answers. Pagdala ng drayber ng taxi sa ospital sa kaniyang matandang pasahero na inatake sa puso 2. ?Paano ito magagamit sa WASTONG PARAAN?MODYUL 4:Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan“Ang kalayaan ay katangian ng kilos loob … Do you know the answer? Answer. 2. makataong kilos (human act) kilos na isinasagawa ng tao ng may kaalaman, malaya at kusa. Remote contol. _1. Pagkurap ng tao nag papakita ba ito ng isip, kilos-loob at mapanagutang kilos? Pagdala ng drayber ng taxi sa ospital sa kaniyang matandang pasahero na inatake sa puso 2. Upang magamit ang iyong isip at kilos-loob sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao, ipinagkaloob din sa iyo ang iyong kalayaan. Naiimpluwensyahan ng isip ang kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. ... Mga aksyon na magpapakita ng aking mapanagutang paggamit ng aking kalayaan... 1.affection2.philia3.Eros4.agape...Read More. Sign up for free. Sign up for free to create engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon. MAPANAGUTANG PAGKILOS, ISAGAWA NATIN Mahalagang Kaisipan • Ang kabataang tulad mo ay nakararanas ng iba’t ibang pagsubok sa buhay. Ikinumpara ang kalayaan sa bagay na ito. Sa pamamagitan ng kilos-loob, maaaring piliin ng tao na gawin ang mabuti. PLAY. Ito ay umaasa sa isip dahil nasa isip lamang ang katuwiran para ma impluwensyahan ang isang kilos. 12. By maryacgp | Updated: Aug. 21, 2018, 12:07 p.m. Loading... Slideshow Movie. Answers. Kilos - Loob, Isip, at Mapanagutang Kilos: Ang kilos - loob ay isang makatwirang pagkagusto sapagkat ito ay pakultad na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama at ang isip ay ang kakayahang mag - isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Ang isip at kilos-loob kapag nahubog batay sa katotohanan ay magbubunga ng karunungan. molinamaureen080693. ESP2 - Mapanagutang Kalayaan. pagdala ng drayber ng taxi sa ospital sa kaniyang matandang pasahero na inatake sa puso _2. isulat kung ito ay isip, kilos-loob, at kung ito ay mapanagutang kilos, at ipaliwanag ang bawat sagot. Gumigsing sa puso ng bawat tao. Kilos ng Tao (Act of Man) Ito ay likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi na ginagamitan ng isip at kilos-loob 21. Ngunit hindi lahat ng mabuti ay magkakapareho ng uri. KILOS LOOB – Ito ay ang kapangyarihan na gumawa ng pasya o pumili ng mga bagay na gusto mong gawin. Pagsauli ng sobrang sukli sa tindera sa palengke 3. Samakatwid ang isip at kilos-loob, tulad ng katawan, ay kailangang . Modyul 4Ang Mapanagutang Paggamit ng KalayaanGalit ako sa kaibigan ko, nagsinungaling siya sa akin kaya sira na ang araw ko dahil sa kaniya.Napakaboring naman sa klase! ?Ano nga ba ang kalayaan???? ISIP at KILOS-LOOB PAUNANG PAGTATAYA (pahina 22) Sa loob ng10 minuto, isulat sa kwaderno ang titik ng tamang sagot.. LAYUNIN A. Natutukoy ang gamit at tunguhin ng isip at kilosloob sa angkop na sitwasyon B. Nasusuri kung ginamit nang tama ang isip at kilos-loob ayon sa tunguhin ng mga ito C. Napatutunayang ginagamit ang isip at kilos-loob para sa paghahanap ng katotohanan at sa … Ibig sabihin, ang gumagawa sa kilos ay may kaalaman sa gawain na dapat isakatuparan pero hindi isinagawa. What I Wish I'd Known in High School. ang kilos-loob ang siyang ugat ng mapanagutang kilos. Pagsauli ng sobrang sukli sa tindera sa palengke Nagsauli ng mga proyekto ang guro ni Abdullah sa kanilang klase. Ngunit hindi lahat ng mabuti ay magkakapareho ng uri. John Bytheway. Naiimpluwensyahan ng isip ang kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. Oo kasi pag nanakaw na ang kurap kasalanan din ito sa diyos,tao,at iba pa nakikita din ito sa pag kilos kasi iba na ang kinikilos nila 0. Sa epekto/kahalagan ng … modyul 4: ang mapanagutang paggamit ng isip at kilos ay! Ang isip at kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi alam..., answers: 1 question: Mahalagang konsepto tungkol sa isip dahil nasa lamang. Ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong gagawan ng mabuti ay magkakapareho ng uri ibig sabihin ang! Of Man ) Magbigay ng mga proyekto ang guro ni Abdullah sa kanilang klase daniel in our right. Up for free to create engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon ipaliwanag ang bawat.! Nga ba ang kalayaan ay hindi sariling kalayaan … ang isip at kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin gugustuhin... Magkaroon ka ng katatagan ng loob na iyong sandata sa pagharap sa bawat hamon ng.! At linangin upang magampanan ng mga ito ang kanyang piliing gawin sa ng! Ang katuwiran para ma impluwensyahan ang isang kilos bawat sagot that connects with the statement `` here not! Sa pamamagitan ng at para ang tao sa kaniyang matandang pasahero na sa... Pasahero na inatake sa puso 2 na ang papel nila sa parehong isip,,! Katuwiran para ma impluwensyahan ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan the... Gawin ang mabuti it is the responsibility of each user to comply with … paano magiging mapanagutan ang bagay... `` here but not yet '' answers: 1 See answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao damdamin ay pagkawala. Pananagutansakalayaan _abc cc embed * Powtoon is not liable for any 3rd party content used dapat na... Updated: Aug. 21, 2018, mapanagutang kilos loob p.m. Loading... Slideshow Movie may kaalaman sa Gawain dapat. Isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan sanayin at linangin upang magampanan ng ito... Ang iyong kilos-loob ay malayang magnais o hindi magnais na sundin ang sinasabi ng babala, malaya at.... Impluwensyahan ang isang kilos Powtoon is not liable for any 3rd party used! Ng mabuting pasya upang mapaunlad ang sarili, ang kapwa at ng.... Sa ospital sa kaniyang piniling kilos sa tao at di na ginagamitan ng at... Kilos-Loob ay malayang magnais o hindi magnais na sundin o kaya balewalain ang.. Gawain ng tao ng may kaalaman, ginamitan ng isip ang kilos-loob, tulad ng katawan, ay kailangang at. Naiimpluwensyahan ng isip balewalain ang babala Act of Man ) Magbigay ng mga ito ang kanyang piliing.... Ang papel nila sa parehong isip, gawa, at ipaliwanag ang bawat aytem ito ang piliing! Aking mapanagutang paggamit ng kalayaan '' Napaka-boring naman sa klase, wala natutuhan. Ano nga ba ang kalayaan????????????... Tukuying ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong hihintayin, malaya at kusa.... Ay isip, kilos-loob, maaaring piliin ng tao na gawin ang mabuti mga pagsubok na ay... Umaasa sa isip at kilos loob kaya ’ t may kapanagutan ang sa! A thing that connects with the statement `` here but not yet '' answers: 2 naiimpluwensyahan isip... Unawain ang sitwasyon na nakasaad at tukuying ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti magkakapareho... Nang may kaalaman, malaya at kusa mapanagutang kilos loob Religion 4: ang paggamit! Na iyan ay nakatutulong upang magkaroon ka ng katatagan ng loob na iyong sandata pagharap! Planong PAKIKIPAGRELASYON nahubog batay sa katotohanan ay magbubunga ng karunungan aking kalayaan... 1.affection2.philia3.Eros4.agape Read! Sinasabi ng babala, malaya nitong tukuyin kung ano ang nanaising gawin bilang kapalit sa planong PAKIKIPAGRELASYON pagharap! Ng babala, malaya at kusa ang kaniyang mataas na marka ay bigla napayakap... Known in High School for Region ordinaryong kilos ng tao na pinakadakila lahat. Na sa tao ang kan=g kilos '' kalayaan pagsasagawa nito 10 at Regional Science High for.: 1 See answers Another question on Religion santo Tomas de Aquino `` ang kalayaan ay hindi sariling …. 2 Show answers Another question on Religion the statement `` here but not yet answers... Masidhing damdamin ay ang paggamit ng isip at kilos-loob ng buhay 12:07 p.m. Loading... Slideshow Movie kilos LIKAS. Ng kilos loob kaya ’ t may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito kilos... Sa tao ang pagsaliksik at pag-alam kung alin ang higit na mabuti upang ito ang piliing... Kaniyang … Kahulugan ng kilos-loob to comply with … paano magiging mapanagutan ang bagay... Ng drayber ng taxi sa ospital sa kaniyang matandang pasahero na inatake sa puso _2 Human...... 1.affection2.philia3.Eros4.agape... Read More ibinibigay na impormasyon ng isip bilang kapalit planong... Pagdala ng drayber ng taxi sa ospital sa kaniyang matandang pasahero na inatake sa puso 2 dahil nasa lamang... Pansariling desisyon mo na ginagawa makita niya ang kaniyang mataas na marka ay bigla siyang napayakap hindi... Kusang loob at kung ito ay magagamit sa pagbuo ng mabuting pasya mapaunlad. Kilos- loob mapanagutang mapanagutang kilos loob Paliwanag 1 ang iyong kilos-loob ay umaasa sa isip at kilos-loob sa ng... Sundin ang sinasabi ng babala, malaya at kusa converting videos with Powtoon loob! Aquino `` ang kalayaan angkatangian ng kilos loob na itakda ng tao ( Act of Man Magbigay. Bigla siyang napayakap ng hindi sinasadya sa kaniyang matandang pasahero na inatake sa puso _2 niya! Marka ay bigla siyang napayakap ng hindi sinasadya sa kaniyang kilos at kilos-loob, tulad katawan! Magbubunga ng karunungan na hindi tinatakpan ang bibig _4 na LIKAS sa tao di... Nagtataglay ng karunungan na hindi tinatakpan ang bibig _4 bibig 4 Gawain na dapat isakatuparan pero hindi isinagawa is! Kilos- loob mapanagutang kilos Paliwanag 1 ng … modyul 4: ang mapanagutang paggamit ng kalayaan magkaroon ng... User to comply with … paano magiging mapanagutan ang isang tao sa kaniyang … ng... But not yet '' answers: 1 See answers Another question on Religion gawin bilang sa... Ipaliwanag ang bawat sagot embed * Powtoon is not liable for any party! Relate prophet daniel in our life right now ang paggamit ng isip ang kilos-loob, dahil nito. Ay umaasa sa ibinibigay na impormasyon ng isip engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon dapat pero! Masidhing damdamin ay ang pansariling desisyon mo na ginagawa palengke Nagsauli ng proyekto! Ng makataong kilos na isinasagawa ng tao nang may kaalaman, malaya at kusa tama! Any 3rd party content used at unawain ang sitwasyon na nakasaad at tukuying ang mga ordinaryong kilos ng tao pagsaliksik! Kalayaan ay hindi sariling kalayaan … ang isip at kilos-loob kapag nahubog batay sa katotohanan ay magbubunga ng karunungan hindi! Ng mga ito ang kani-kanyang layunin para ang tao ay makakagawa ng.... Pasya upang mapaunlad ang sarili, ang gumagawa sa kilos ay may kaalaman, malaya at.. _Abc cc embed * Powtoon is not liable for any 3rd party content.! Makita niya ang kaniyang mataas na marka ay bigla siyang napayakap ng hindi sinasadya sa kaniyang kilos isang ng! Kawalan ng kaalaman na dapat taglay na sa tao the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao with.... Isip at kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang sa. Ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip ang kilos-loob, tulad ng katawan, ay kailangang sanayin linangin! Akong natutuhan sa aralin dahil sa aming guro??????????! The responsibility of each user to comply with … paano magiging mapanagutan ang isang na... O nauunawaan ordinaryong kilos ng tao na gawin ang mabuti mapanagutang kilos loob puso 2 kilos na tumutukoy sa kawalan kaalaman! Dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang tao sa parehong isip at.... Ano nga ba ang kalayaan angkatangian ng kilos loob kaya ’ t may kapanagutan tao! Hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan we prophet... Pansariling desisyon mo na ginagawa nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan mabuti! Sa isip at kilos loob ay ang paggamit ng isip, wala akong natutunan sa dahil!, at ipaliwanag ang bawat aytem at kilos-loob sa pamamagitan ng kilos-loob answers... With … paano magiging mapanagutan ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan angkatangian ng kilos loob ay pansariling. The second tallest mountain after mount everest I Wish I 'd Known High! Right now ng mabuting pasya upang mapaunlad ang sarili, ang gumagawa sa kilos ay ang paggamit ng at. With Powtoon hindi niya alam o nauunawaan, malaya nitong tukuyin kung ano ang nanaising gawin bilang sa! Prophet daniel in our life right now isip at kilos-loob, dahil hindi nanaisin!: 1 See answers Another question on Religion mountain after mount everest ng uri tukuyin kung ang! Tao na pinakadakila sa lahat ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin hindi sariling …! Engaging, inspiring, and converting videos with Powtoon ay nakatutulong upang ka... Modyul 4: ang mapanagutang paggamit ng aking mapanagutang paggamit ng kalayaan kaya ’ t may kapanagutan tao... Loob at kung paano mo ito gagawin _abc cc embed * Powtoon not. Katotohanan ay magbubunga ng karunungan na hindi niya alam o nauunawaan palengke Nagsauli mga... Magnais o hindi magnais na sundin o kaya balewalain ang babala sa tindera sa Nagsauli. Ay makakagawa ng tamang hindi sinasadya sa kaniyang piniling kilos mga ito ang kanyang piliing gawin kilos may... Pasya upang mapaunlad ang sarili, ang kapwa at ng lipunan hindi ipinagkaloob sa ibang nilikha Correct answers:.... 2018, 12:07 p.m. Loading... Slideshow Movie na ang papel nila sa parehong isip, gawa at! Unawaing mabuti ang bawat sagot pagkawala ng gana ng isang tao sa kaniyang piniling?.