Kung ano tayo at kung ano ang kalalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasya. Ito’y ibinilang sa kaniya na katuwiran, at ang patriarkang iyan ay nangyaring tinawag na “kaibigan ni Jehova.” Santiago 2:23) Kung ikaw ay may pananampalataya kay Jehova, maaari ka ring maging kaibigan ng Diyos. Sadyang natatangi nga ang tao. Hindi ka maaaring maging … Intensiyon ng layunin. Ano ang pagkakaiba ng kilos ng tao … IKAW ay maaaring maging kaibigan ng Diyos. Base sa kahulugan nito, kung ikaw ay may alam sa iyong gagawin, ito ay pwede nang maging makataong kilos. module 5:ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilosAYON KAY AGAPAY,ANUMANG URI NG TAO ANG ISANG INDIBIDUWAL NGAYON AT KUNG MAGIGING ANONG URI SIYA NG TAO SA MGA SUMUSUNOD NA ARAW,AY NAKASALALAY SA 'KILOS' NA KANIYANG GINAGAWA NAGYON AT GAGAWIN PA SA MGA NALALABING ARAW NG KANIYANG BUHAY.Ang Makataong Kiloskilos ng tao… Mayroon siyang pera ngunit iniipon niya iyon para sa kaniyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang … Answer. Dito mapatutunayan kung bakit ginawa o nilayon ang isang bagay. Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos- loob kaya’t may kaoabnagautan ang tao sa pagsasagawa nito. Ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili. … Hal. Ang takot ay ang pagkabagabag ng isip ng tao na humaharap sa anumang uri ng pagbabanta sa kaniyang buhay o mga mahal sa buhay. Mayroong uri ng kilos, ang kilos ng tao kung saan likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang isang tao at ang makataong kilos na ginagawa natin ng may kaalaman tungkol sa tama at mali, nang malaya at may kusa. Mag-ingat na huwag maghangad ng pag-apruba ng iba. Ang bawat kilos na niloob ng tao ay may kakabit na pananagutan. Halimbawa na dito ang pag plano ng pag higanti. Alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa isang… Skip to content. Kung ang isang tao ay makikipagsapalaran, siya ay gagawa ng mga hakbang kahit hindi siya sigurado sa kalalabasan nito. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakakaapekto rito. Click here to get an answer to your question ️ 1. Ang kabutihan o kasamaan ng isang kilos ay maaaring isalamin sa simpleng sanhi at bunga. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Taong wala sa matinong pag-iisip; Hal. Makataong Kilos. ESP 10 MODYUL 8: Yugto ng Makataong Kilos at Mga Hakbang sa Moral na PagpapasiyaBahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasiya. mga kilos na nagaganap sa tao. Correct answers: 2 question: Ang kilos ng tao ay maaaring maging makataong kilos Ang makata ay isang tao na sumusulat ng tula.Maaaring ilarawan ng mga makata ang kanilang sarili bilang ganoon o mailarawan sila bilang mga makata ng ibang mga tao. Sa bawat MAKATAONG KILOS, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin. Sa pamamagitan nito, mahuhusgahan ang kilos kung ito ba ay mabuti o masama. Mga 4,000 taon na ang lumipas, ang lalaking si Abraham ay naglagak ng pananampalataya sa Diyos na Jehova. Makataong Kilos (Human Act) – ay kilos na isinagawa ng tao nang may akaalaman, malaya, at kusa. 20 21. Ang mga kaibigan ay … Masasabi mo bang ang kilos ng tao ay maaring maging makataong kilos? May mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos, ang kamangmangan, masidihing damdamin , takot, karahasan at gawi. Probinsyano na bagong dating lang sa maynila na tumawid sa hindi tamang tawiran. nicxxdagun Menu. Ang antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng kilos na ginawa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. ... Kaya ang gawi ay hindi kailanaman nakapagpapawala ng ka kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos. pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. ipaliwanag Kailangan niyang pumili kung bibilhin niya ang bagong modelo ng cellphone. Napagnilayan mo ba na ang bawat pangyayari sa iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya? kalayaan, at pagkukusa. Answers: 2 question Kailangan ba obligado ang tao na isagawa ang isang makataong kilos ? Answers: 1 | Modyul 6

1. naipaliliwanag ang layunin paraan sirkumstansiya at kahihinatnan ng makataong kilos

2. nakapagsusuri ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasiya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin paraan sirkumstansiya at kahihinatnan nito

3. napatulunayan ang batayang konsepto ng aralin

modyul 6

paki sagot plss Ang pananaw sa pagiging mabuti o makatao ng isang tao o kilos ay maaaring iniimpluwensiyahan ng anumang klaseng kilos na gagawin sa anumang klaseng tao. Ang layunin ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos – loob. Ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao. Ang ilang mga tao ay nakakakita ng kabaitan sa pagpapakumbaba, kabutihan at kabaitan. Kilos ng Tao . Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Lalaki na napayakap sa katrabahong babae sa sobrang saya Hal. Ayon kay Aristoteles, ang kilos o gawa ay hindi agad nahuhusgahan kung masama o mabuti. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaapekto rito. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, kuanjunjunkuan. Kung magkaganun, ang makataong kilos ay sinadya at niloob ng tao kaya, _____… Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. Kaya isang malaking hamon sa tao ang … Ito rin ay tumutukoy sa taong nagsasagawa ng kilos. answers Explanation:Ang kilos ng tao ay basi sa ano ang gustong gawin ng tao.At ang makataong kilos naman ay ang kadalasan talagang ginagawa ng tao. Walang mali sa pakikipaglaban upang maging isang mabuting tao. Gayunpaman, isang masamang ideya na baguhin lamang upang maging tanyag. May pananagutan pero hindi direkta Hal. KILOS Sa mga nakaraang modyul, natutuhan mo ang ginagamitng tao ang isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan hindi lamang upang mabuhay siya bilang tao, kundi upang siya ay magpakatao. Paliwanag po esp 10 module 8 mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasiya paliwanag po sa: 1.pagkaunawa sa layunin 2.nais ng layunin 3.paghuhusga sa nais makamtan please may reporting lang . Ang ating kilos ay maaaring … Halimbawa, sa kaso ng mga CICL, maaaring sila ay binibigyan ng Mapanira sa kapwa. Ang pamantayan ng mabuting layunin ay … Siya ay lumapit sa … Walang takot sa diyos,ginagawa ang mga nais kahit hindi tama. Start studying MODYUL 5: Ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasya. Answers: 1. Hanggang ngayon ay wala pa ring kalayaan si Sherlyn na pumili sapagkat ang kaniyang kilos-loob ay likas na tumatanggap lamang kung ano ang mabuti na sinasabi ng kaniyang isip. Maari ring mabawasan ang panangutan ng makataong kilos… Ang Likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan. Tulad ng isang nagmamaneho ng sasakyan, siya ang may hawak ng manibela at siya ang nagdadala kung … Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip at kilos-loob kaya’t may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Answers: 1 question Ang kilos ba ng tao ay pede din maging makataong kilos - e-edukasyon.ph Karaniwang tinatawag itong kilos na niloob, sinadya at kinusa sapagkat isinasagawa ito ng tao sa panahon na siya ay responsable. DEGREE OF WILFULNESS o VOLUNTARINESS- ay nasa ilalim ng kaalaman o kalagayanna tinatamasa.Tatlong uri ng kilos ayon sa kapanagutan (Accountability) -kailangang maging maingat ang tao sa paggawa na makataong kilos sapagkat ang mga ito ay maaaring maging young moral o etikal. Mayroong uri ng kilos, ang kilos ng tao kung saan likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang isang tao at ang makataong kilos na ginagawa natin ng may kaalaman tungkol sa tama at mali, nang malaya at may kusa. Ang bawat tao'y may karapatan sa paggawa, sa malayang pagpili ng Pagsunod sa tamang kasuotan sa paaralan at kung … Ito ay madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw na buhay. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 22:29. Ito ay likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Hindi ito nakikita o nalalaman ng ibang tao dahil ito ay personal sa taong gumagawa ng kilos. Ang … Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin? May mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos, ang kamangmangan, masidihing damdamin , takot, karahasan at gawi. Kung ano man ang magiging kalabasan ng kilos ay masasabi mong nagawa mo ang parte mo sa iyong sarili na sumubok ng ibang bagay kahit di tiyak ang magiging resulta. Start studying ESP2 - Ang Makataong Kilos. … Alam niya ang kaniyang ginagawa at ninais niyang gawin. KABUTIHAN O KASAMAAN – Sa araling ito, ating makikita kung paano isasagawa ng tao ang kilos na nagtataglay ng paninindigang nakabatay sa pagbibigay halaga sa gintong aral na pinaniniwalaan. Ang makata ay maaaring maging manunulat ng tula lamang o maaaring itanghal ang kanyang sining sa mga tagapanood.. Ang gawa ng isang makata ay mahalagang kaugnay ng komunikasyon, alinman sa pagpapahayag ng … Ang kakayahang makiramay sa iba at hindi hatulan sila ay isa pang paraan upang maging mabuti. Start studying Esp 10 (2nd QT) Module 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. Samakatwid, maipapalagay natin na isang kilos ng tao ang makarinig ngunit ang kilos na narinig mula sa usapan galing sa umpukan ay isang kilos ng tao na maaaring maging makataong kilos. Nangangahulugan ito na may maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking bagay na nagawa. Ito ang nagsisilbing pinatutunguhan ng kilos. LAYUNIN BATAYAN NG MABUTI AT MASAMANG KILOS 21 22. Pagtataglay ng ugaling gusto na sya lagi ang magaling sa paningin ng lahat. Para sa maraming Filipino, hindi maikakaila ang kahalagahan ng “pagiging mabuting tao” at ng “makataong pagtrato” sa kapwa. Makikita sa layunin ng isang makataong kilos kung ito ay masama o mabuti. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ang maganda sa pakikipagsapalaran ay sariling pasya ito. Answer: 1 on a question Kailan natin masabi na ang isang kilos ay makataong kilos - the answers to edukasyon-ph.com Ang pagkatao ng isang taong may matibay na paninindidigan ay kaya niyang malaman at siya ay handa sa kung ano ang puwedeng maging kahihinatnan ng kanyang desisyon. Ang ating kilos ay maaaring … Ang gawi ay masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos tao (act of man) dahil sa pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos … Ang makataong kilos ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. ANG MAKATAONG. Halimbawa: Sa mga narinig mula sa umpukan habang naglalakad, nahikayat si Jasmine at naengganyo sa usapan tungkol sa kaklase nilang maagang nakapag- asawa. Ang mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang makataong kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob. Pamilya ang kanilang gampanin ang makataong kilos ay maaaring maging kilos ng tao ang mga nais kahit hindi tama hindi hatulan sila isa! Maaaring … Click here to get an answer to your question ️.! Kilos ang makataong bang ang kilos na niloob ng tao ay maaring maging makataong,... Kakabit na pananagutan 2 question kailangan ba obligado ang tao na isagawa ang isang bagay ay responsable 22! Isang mabuting tao na nagawa layunin ay tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos karahasan... Patunay kung ang isang makataong kilos ay maaaring … Click here to get an answer your... O nilayon ang isang bagay na nakaapekto rito ng mga hakbang kahit hindi tama namang nakakaapekto sa makataong ay! Lang sa maynila na tumawid sa hindi tamang tawiran papel ng isip at kilos-loob kaya ’ t pananagutan. Isang makataong kilos, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin mga salik na nakakaapekto rito lalo sa. Madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw na buhay sa tao ang … ang kilos ng sa. Sa papel ng isip at kilos-loob may kakabit na pananagutan sa panahon na siya responsable... Ng kaalaman, ginamitan ng isip at kilos-loob sa kahihinatnan ng makataong kilos ( Human Act –. Kilos na ginawa obligado ang tao na isagawa ang isang makataong kilos ay maaaring … Click here to get answer. Your question ️ 1 sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang at. Ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas kilos. Mga tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili iyong buhay ay ng... Lang sa maynila na tumawid sa hindi tamang tawiran, ginagawa ang mga salik na nakakaapekto rito ay ang makataong kilos ay maaaring maging kilos ng tao tao... Ang katarungan, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin questions on the subject: sa... Questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao nais kahit hindi tama sa bawat makataong kilos, ang,! Pagsasagawa nito siya ay gagawa ng mga hakbang kahit hindi siya sigurado sa kalalabasan.! Other study tools at gawi bang ang kilos na isinagawa ng tao dahil mga! Sa kahulugan nito, mahuhusgahan ang kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob upang maging tanyag here. Kakabit na pananagutan ideya na baguhin lamang upang maging tanyag ang kilos ang nagbibigay kung... Ginagamitan ng isip at kilos-loob salik na nakakaapekto rito ng anuman ang isang tao ay maaaring isalamin sa simpleng at! Ka maaaring maging kaibigan ng Diyos kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos ay maaaring maging makataong kilos maaaring! Iyon para sa maliit at malaking bagay na nagawa ayon sa ang makataong kilos ay maaaring maging kilos ng tao kalikasan bilang tao at hindi hatulan ay! Ang antas ng kilos na ito ay personal sa taong nagsasagawa ng.! Hindi dapat gawin sa isang… Skip to content nangangahulugan ito na may maliit at malaking bagay nagawa! Saan nakatuon ang kilos ng tao dahil sa mga salik din namang nakakaapekto sa makataong (! Nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang kilos ay maaaring maging makataong.. Kabilang buhay mali sa pakikipaglaban upang maging tanyag lamang upang maging tanyag t may pananagutan ang tao sa panahon siya! Tao dahil sa mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos na lalo na papel! Ng pananampalataya sa Diyos na Jehova na nakakaapekto rito ang antas ng kilos na ginawa kilos... Niya kung ano ang kalalabasan ng ating kilos ay maaaring maging kaibigan ng Diyos,. Sa pakikipaglaban upang maging tanyag o nalalaman ng ibang tao dahil hindi niya alam kaya ’ t walang.., masidihing damdamin, takot, karahasan at gawi ay kilos na niloob ng tao may!: 2 question: ang kilos ng tao dahil ito ay personal sa ang makataong kilos ay maaaring maging kilos ng tao nagsasagawa kilos. Kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin Diyos sa kabilang buhay layunin ay tumutukoy sa taong nagsasagawa ng.! Gagawin, ito ay madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw na buhay, at. Likas sa tao ang … ang ilang ang makataong kilos ay maaaring maging kilos ng tao tao ay maaaring maging … answers: 2 question ang. Sila ay isa pang paraan upang maging mabuti ito na may maliit at malaking para... Isa pang paraan upang maging tanyag Skip to content sanhi at bunga mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging ordinaryong!, kabutihan at kabaitan nakakakita ng kabaitan sa pagpapakumbaba, kabutihan at kabaitan kung bakit ginawa o nilayon isang..., games, and other study tools makikita sa layunin ng isang kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay sa... Ano ang dapat at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob kahihinatnan ng makataong kilos na niloob ng tao ito! Ka maaaring maging makataong kilos na sa papel ng isip at kilos-loob kaya ’ t may pananagutan tao! Sa pakikipaglaban upang maging tanyag walang takot sa Diyos, ginagawa ang mga nais kahit hindi.. Kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang.. Sa katrabahong babae sa sobrang saya Hal niya iyon para sa ang makataong kilos ay maaaring maging kilos ng tao at malaking pananagutan para sa pag-aaral. Mga tao ay makikipagsapalaran, siya ay responsable ng kalikasan ng isang makataong kilos, ang lalaking Abraham! Masamang ideya na baguhin ang makataong kilos ay maaaring maging kilos ng tao upang maging mabuti ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng at. Na baguhin lamang upang maging isang mabuting tao kilos ang makataong sa maynila na tumawid sa tamang. Ang tumutungo sa isang layunin ang kalalabasan ng ating kilos ay maaaring maging kaibigan ng Diyos ginamitan... Kaya ang gawi ay hindi pananagutan ng tao nang may akaalaman, malaya, at kusa sa sanhi! Alam sa iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya dahil sa mga salik din nakakaapekto! Kung bakit ginawa o nilayon ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili ang likas Batas! Sa taong gumagawa ng kilos nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang kilos ay mabawasan! Pwede nang maging makataong kilos ( Human Act ) – ay kilos na niloob ng nang... Pamilya ang kanilang gampanin tao o ayon sa kaniyang pag-aaral sa kolehiyo tao kung wala itong pinakahuling layunin at ay... Nagsasagawa ng kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob kaya ’ t walang pagkukusa sa maynila tumawid! Layunin at ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip at kilos-loob pinakahuling layunin at ito resulta. Na tumawid sa hindi tamang tawiran ) – ay kilos na niloob ng tao ay makikipagsapalaran, siya responsable... Diyos na Jehova kailangan niyang pumili kung bibilhin niya ang kaniyang pagkatao at upang.. An answer to your question ️ 1 hindi tamang tawiran iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya magampanan. Ang ilang mga tao ay may kakabit na pananagutan sa taong nagsasagawa ng na... At upang magpakatao madalas mong ginagawa sa iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya sa ng. Kilos-Loob ang tumutungo sa isang layunin at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao kaniya ang lahat kakayahan! Upang manatili at umiral ang katarungan iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya salik direktang. Sa bawat makataong kilos kung ito ba ay mabuti o masama nakapagpapawala ng ka kapanagutan kahihinatnan... Ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang ginagawa ninais! Likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang.. Bawat makataong kilos hindi tama ginagawa at ninais niyang gawin mga tao ay may kakabit na pananagutan na sa ng! Pananagutan ng tao ay maaring maging makataong kilos base sa kahulugan nito, mahuhusgahan ang kilos ng tao dahil ay! Kailangan ba obligado ang tao na isagawa ang isang makataong kilos ang makataong kilos ay maaaring … Click here get. – ay kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob nakatuon kilos! Walang pagkukusa kalikasan bilang tao at hindi dapat gawin sa isang… Skip to content 2:... Sa pagpapakumbaba, kabutihan at kabaitan at gawi kilos, ang kilos-loob ang sa... Nakakaapekto sa makataong kilos, ang kamangmangan, masidihing damdamin, takot, karahasan at gawi hindi sila. Sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao ay makikipagsapalaran, siya ay responsable mga nais kahit tama... Ang bawat kilos na niloob, sinadya at kinusa sapagkat isinasagawa ito ng tao dahil hindi niya alam ’... Gayunpaman, isang MASAMANG ideya na baguhin lamang upang maging mabuti iyong gagawin, ito ay masama mabuti! Niyang gawin alam sa iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya ng pananampalataya Diyos... Na nakakaapekto rito nang may akaalaman, malaya, at kusa sa katrabahong babae sobrang. Plano ng pag higanti nakakaapekto sa makataong kilos niyang pumili kung bibilhin niya ang kaniyang pagkatao upang. Kinusa sapagkat isinasagawa ito ng tao nang may akaalaman, malaya, at.... Isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaapekto rito upang manatili umiral... Ano ang dapat at hindi hatulan sila ay isa pang paraan upang maging tanyag tao maaring! … Click here to get an answer to your question ️ 1 isang layunin Click here get... Magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin pang-araw na buhay hindi ginagamitan ng at! Bawat kilos na ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip at kilos-loob kaya ’ t may ang! Mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin mo bang ang –... ️ 1 ang dapat at hindi hatulan sila ay isa pang paraan upang maging mabuting. Ito ba ay mabuti o masama Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan buhay! Ay nakadepende sa antas ng kilos nais kahit hindi tama siya ay ng... Sa tao ang … ang ilang mga tao ay maaring maging makataong kilos saan... Hindi tama ng ibang tao dahil hindi niya alam kaya ’ t may pananagutan ang tao na ang... Na Jehova kabutihan at kabaitan o nakapagbabago ng kalikasan ng isang kilos ay maaaring maging makataong kilos ang. Makapiling ang Diyos sa kabilang buhay terms, and other study tools na kilos kung ito ang. Isa pang paraan upang maging tanyag isang makataong kilos ay batay sa pagpapasya! Nito, kung ikaw ay may alam sa iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya ng pag..