Produkcja i Usługi


  • Projektowanie 2D/3D elementów instalacji przemys?owych
  • Budowa maszyn i narz?dzi wg zapotrzebowania i projektu klienta
  • Us?ugi w zakresie ci?cia blach gor?co i zimnowalcowanych w kr?gach na ta?my
  • Doradztwo techniczne w zakresie doboru materia?ów hutniczych / pomp / ?o?ysk / systemów filtracyjnych dla obrabiarek
  • Us?ugi w zakresie frezowania, toczenia, szlifowania, ci?cia, gi?cia i spawalnictwa
  • Produkcja cz??ci zamiennych wg zapotrzebowania klientaNike Brazil Training Jersey, Brazil Training Kit Black http://jerseyalphago.com