Usługi serwisowe w zakresie utrzymania ruchu i automatyki przemysłowej

  • Przeglądy i remonty instalacji elektrycznych
  • Naprawy i przeglądy bieżące
  • Transfery linii technologicznych
  • Usługi w zakresie montażu instalacji przemysłowych
  • Projektowanie i implementacja nowoczesnych systemów sterowania maszynami
  • tworzenie struktury wymiany informacji w oparciu o standardy sieci przemysłowych (sieci Ethernet, Profibus, CC-Link,itp.);
  • Tworzenie lokalnych i zdalnych układów wizualizacji procesów zarówno w oparciu o pulpity operatorskie jak i oprogramowanie typu SCADA;
  • Implementacja układów kontroli jakości w oparciu o systemy wizyjne, oraz projektowanie nowoczesnych systemów sterowania maszynami;
  • Robotyka – przygotowanie i programowanie stanowisk pracy robotów przemysłowych;
  • Układy telemetrycznej transmisji danych;