Usługi serwisowe w zakresie utrzymania ruchu i automatyki przemysłowej


  • Przegl?dy i remonty instalacji elektrycznych
  • Naprawy i przegl?dy bie??ce
  • Transfery linii technologicznych
  • Us?ugi w zakresie monta?u instalacji przemys?owych
  • Projektowanie i implementacja nowoczesnych systemów sterowania maszynami
  • tworzenie struktury wymiany informacji w oparciu o standardy sieci przemys?owych (sieci Ethernet, Profibus, CC-Link,itp.);
  • Tworzenie lokalnych i zdalnych uk?adów wizualizacji procesów zarówno w oparciu o pulpity operatorskie jak i oprogramowanie typu SCADA;
  • Implementacja uk?adów kontroli jako?ci w oparciu o systemy wizyjne, oraz projektowanie nowoczesnych systemów sterowania maszynami;
  • Robotyka – przygotowanie i programowanie stanowisk pracy robotów przemys?owych;
  • Uk?ady telemetrycznej transmisji danych;Nike Brazil Training Jersey, Brazil Training Kit Black http://jerseyalphago.com